Ironing Process

  ระบบการรีดผ้า
             แยกประเภทของผ้าออกเป็นชนิดต่างๆเช่นปลอกหมอน,เสื้อผ้าผู้ป่วย,ผ้าจากห้องผ่าตัด,ผ้าเช็ดตัว,
ผ้าปูที่นอน,ผ้าขวาง,ผ้าห่มฯลฯ ใช้เครื่องอัตโนมัติในการป้อนผ้าเข้าเครื่องรีด และเครื่องพับผ้าอัตโนมัติ

             การรีดด้วยระบบไอน้ำ                              เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ
       

   เครื่องพับผ้าอัตโนมัติ (Folding Machine)