Transport Process

  การรับส่งผ้า
         ใช้รถที่ปิดมิดชิด และได้มาตรฐาน จากหน่วยงานซักฟอกสำหรับการรับ-ส่งผ้า
รถขนส่งของบริษัทมีจำนวนกว่า 25 คัน โดยเป็นรถ 6 ล้อ จำนวน 6 คัน และรถปิกอัพ 4 ล้อ จำนวน 19 คัน
มีพนักงานขับรถ จำนวน 1 ท่าน และพนักงานบริการผ้า จำนวน 1 ท่าน
มีแบบฟอร์มการบันทึกน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งดิจิตอล เพื่อทำการรับผ้าเปื้อนจากหน่วยงานซักฟอก
ผ้าจะถูกขนถ่ายไปยังรถขนส่ง ที่มีผนังและประตูที่ปิดมิดชิด
ความต่างของน้ำหนักระหว่างผ้าเปื้อนและผ้าสะอาดอยู่ที่ประมาณ 10-15 %